เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ University Centre Grimsby

uk

29

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

3D Visualisation FdA

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£7,800.00 (฿ 340,091) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Animal Management (Top-Up) BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£10,500.00 (฿ 457,815) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Animal Management FdSc

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£7,800.00 (฿ 340,091) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business Management with Accounting BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£10,500.00 (฿ 457,815) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business Management with Marketing BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£10,500.00 (฿ 457,815) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business Management with Organisational Behaviour BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£10,500.00 (฿ 457,815) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Childhood and Youth Studies Top Up BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Children, Young People and Families FdA

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Computer Software Solutions FdSc

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£7,800.00 (฿ 340,091) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Computing Technologies (Top-up) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£10,500.00 (฿ 457,815) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Construction and the Built Environment HND

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Counselling (Top-Up) BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้