ทั้งหมดที่ Kangan Institute ออสเตรเลีย

null

1974

28

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

เข้าชม127ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020, 8 พฤษภาคม 2020, 10 กันยายน 2020

A$13,600.00 (280,715 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Computer Systems Technology

เข้าชม36ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020, 10 กรกฎาคม 2020

A$11,600.00 (239,433 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate III in Early Childhood Education and Care

เข้าชม43ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020, 10 กรกฎาคม 2020

A$6,000.00 (123,845 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate III in Individual Support

เข้าชม166ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020, 10 กรกฎาคม 2020

A$6,300.00 (130,037 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology

เข้าชม55ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020, 10 กรกฎาคม 2020

A$16,800.00 (346,765 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate III in Retail Baking (Combined)

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020, 10 กรกฎาคม 2020

A$14,000.00 (288,971 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate IV in Automotive Mechanical Diagnosis

เข้าชม31ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020, 10 กรกฎาคม 2020

A$8,000.00 (165,126 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate IV in Commercial Cookery

เข้าชม47ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020, 10 กรกฎาคม 2020

A$6,500.00 (134,165 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate IV in Computer Systems Technology

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020, 10 กรกฎาคม 2020

A$11,600.00 (239,433 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate IV in Design

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020

A$10,500.00 (216,728 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Accounting

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020, 10 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

เข้าชม122ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1.4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020, 8 พฤษภาคม 2020, 10 กันยายน 2020

A$22,000.00 (454,098 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

การเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งของสถาบัน Kangan สอดคล้องกับหลักสูตรที่สอนในแต่ละชั้นเรียน

  • 5 วิทยาเขตทั่วทั้งเมือง Melbourne
  • หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย 12 หลักสูต
  • ศูนย์ภาษาอังกฤษในเมือง Docklands
  • การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาที่ครอบคลุม