มี 4 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากKangan Institute

null

1934

28

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

เข้าชม126ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020, 8 พฤษภาคม 2020, 10 กันยายน 2020

A$13,600.00 (282,312 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate III in Retail Baking (Combined)

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020, 10 กรกฎาคม 2020

A$14,000.00 (290,615 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Accounting

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020, 10 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

เข้าชม118ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1.4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020, 8 พฤษภาคม 2020, 10 กันยายน 2020

A$22,000.00 (456,680 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

การเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งของสถาบัน Kangan สอดคล้องกับหลักสูตรที่สอนในแต่ละชั้นเรียน

  • 5 วิทยาเขตทั่วทั้งเมือง Melbourne
  • หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย 12 หลักสูต
  • ศูนย์ภาษาอังกฤษในเมือง Docklands
  • การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาที่ครอบคลุม