มี 4 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากKangan Institute

null

1974

28

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

เข้าชม127ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020, 8 พฤษภาคม 2020, 10 กันยายน 2020

A$13,600.00 (280,715 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate IV in Design

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020

A$10,500.00 (216,728 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

เข้าชม122ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1.4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020, 8 พฤษภาคม 2020, 10 กันยายน 2020

A$22,000.00 (454,098 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Graphic Design

เข้าชม77ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020

A$10,750.00 (221,889 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

การเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งของสถาบัน Kangan สอดคล้องกับหลักสูตรที่สอนในแต่ละชั้นเรียน

  • 5 วิทยาเขตทั่วทั้งเมือง Melbourne
  • หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย 12 หลักสูต
  • ศูนย์ภาษาอังกฤษในเมือง Docklands
  • การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาที่ครอบคลุม