มี 3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากKangan Institute

null

1578

20

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$17,800.00 (370,689 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate IV in Automotive Mechanical Diagnosis

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$8,400.00 (174,932 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Automotive Technology

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$8,400.00 (174,932 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

การเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งของสถาบัน Kangan สอดคล้องกับหลักสูตรที่สอนในแต่ละชั้นเรียน

  • 5 วิทยาเขตทั่วทั้งเมือง Melbourne
  • หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย 12 หลักสูต
  • ศูนย์ภาษาอังกฤษในเมือง Docklands
  • การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาที่ครอบคลุม