มี 6 หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมระดับจากKangan Institute

null

2033

28

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma of Computer Systems Technology

เข้าชม36ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020, 10 กรกฎาคม 2020

A$11,600.00 (239,433 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate III in Early Childhood Education and Care

เข้าชม44ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020, 10 กรกฎาคม 2020

A$6,000.00 (123,845 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate IV in Commercial Cookery

เข้าชม47ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020, 10 กรกฎาคม 2020

A$6,500.00 (134,165 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Accounting

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020, 10 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

เข้าชม126ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1.4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020, 8 พฤษภาคม 2020, 10 กันยายน 2020

A$22,000.00 (454,098 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Nursing

เข้าชม173ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2020, 10 กรกฎาคม 2020

A$32,000.00 (660,506 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

การเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งของสถาบัน Kangan สอดคล้องกับหลักสูตรที่สอนในแต่ละชั้นเรียน

  • 5 วิทยาเขตทั่วทั้งเมือง Melbourne
  • หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย 12 หลักสูต
  • ศูนย์ภาษาอังกฤษในเมือง Docklands
  • การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาที่ครอบคลุม