เรียนต่อ สิงคโปร์ ที่ Nanyang Polytechnic

singapore

962

11

Diploma in Architecture

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Diploma in Chemical and Pharmaceutical Technology

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022, กรกฎาคม 2022

SG$11,150.20 (฿ 275,246) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Diploma in Food Science and Nutrition

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Diploma in Medicinal Chemistry

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022, กรกฎาคม 2022

SG$11,150.20 (฿ 275,246) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Diploma in Nursing

เข้าชม34ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Diploma in Pharmaceutical Sciences

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022, กรกฎาคม 2022

SG$11,150.20 (฿ 275,246) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้