มี 4 หลักสูตรการฉาบปูนระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากEaling, Hammersmith and West London College

uk

322

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Dry Lining - Level 2 Diploma

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 29 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Introduction to Brickwork & Plastering - Entry Level Certificate

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Plastering - Level 1 Diploma

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Plastering - Level 2 Diploma

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้