มี 8 หลักสูตรชีววิทยาระดับจากSwinburne University of Technology

australia

2797

21

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 351

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Health Science (Professional) with a Major in Neuroscience

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$33,680.00 (705,882 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Health Science with a Major in Neuroscience

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020

A$33,680.00 (705,882 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Professional) with a Major in Biochemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$35,200.00 (737,739 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Professional) with a Major in Biotechnology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$35,200.00 (737,739 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science with a Major in Biotechnology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020

A$35,200.00 (737,739 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma of Science (Biotechnology)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020

A$37,000.00 (775,465 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (Biotechnology)

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020

A$37,000.00 (775,465 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science with a Major in Biochemistry

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020

A$35,200.00 (737,739 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

Swinburne เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ชั้นนำของโลกที่เปิดสอนหลักสูตรที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ

  • อันดับ 45 ของมหาวิทยาลัยอายุต่ำกว่า 50 ปีระดับท็อป 50 ของโลก
  • อันดับ 81 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดย THE
  • ได้คะแนน 82.2% ด้านคุณภาพการสอนโดยรวม
  • ได้คะแนน 5 ดาวด้านอัตราส่วนอาจารย์-นักศึกษาและประสบการณ์โดยรวม