มี 7 หลักสูตรการก่อสร้างระดับจากSwinburne University of Technology

australia

2380

24

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering (Honours) (Professional) with a Major in Construction

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$35,720.00 (748,313 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Honours) with a Major in Construction

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$35,720.00 (748,313 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Construction Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma of Construction Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$36,760.00 (770,100 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Construction and Infrastructure Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$36,760.00 (770,100 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Construction Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$36,760.00 (770,100 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering / Master of Construction Management

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$36,760.00 (770,100 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Swinburne มีการสอนที่ยอดเยี่ยม, หลักสูตรที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติระดับโลก

  • ได้รับการจัดอันดับ 65 ของโลก โดย THE Young University Rankings
  • คุณภาพการสอนยอดเยี่ยมค่าเฉลี่ย 83.3%
  • ชั้นเรียนขนาดเล็กเพื่อการเอาใจใส่รายบุคคล
  • สิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย