มี 4 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าระดับจากSwinburne University of Technology

australia

2380

24

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma of Engineering Technology - Electrical

เข้าชม9ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

A$18,730.00 (392,382 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Honours) (Professional) with a Major in Electrical and Electronic

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$35,720.00 (748,313 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Honours) with a Major in Electrical and Electronic

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$35,720.00 (748,313 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma of Engineering (Electrical and Electronic)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$34,010.00 (712,489 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Swinburne มีการสอนที่ยอดเยี่ยม, หลักสูตรที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติระดับโลก

  • ได้รับการจัดอันดับ 65 ของโลก โดย THE Young University Rankings
  • คุณภาพการสอนยอดเยี่ยมค่าเฉลี่ย 83.3%
  • ชั้นเรียนขนาดเล็กเพื่อการเอาใจใส่รายบุคคล
  • สิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย