มี 2 หลักสูตรการตีพิมพ์: งานแก้ไขข้อผิดพลาดระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากSwinburne University of Technology

australia

2426

24

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Media and Communication (Professional) with a Major in Professional Writing and Editing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$29,400.00 (617,424 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Media and Communication with a Major in Professional Writing and Editing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$29,400.00 (617,424 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Swinburne มีการสอนที่ยอดเยี่ยม, หลักสูตรที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติระดับโลก

  • ได้รับการจัดอันดับ 65 ของโลก โดย THE Young University Rankings
  • คุณภาพการสอนยอดเยี่ยมค่าเฉลี่ย 83.3%
  • ชั้นเรียนขนาดเล็กเพื่อการเอาใจใส่รายบุคคล
  • สิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย