มี 40 หลักสูตรสื่อระดับจากSwinburne University of Technology

australia

2797

21

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 351

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (Professional) with a Major in Cinema and Screen Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$28,480.00 (596,898 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Professional) with a Major in Media Industries

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$28,480.00 (596,898 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts with a Major in Media Industries

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020

A$28,480.00 (596,898 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Design (Communication Design) (Honours)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$32,480.00 (680,732 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Design / Bachelor of Media and Communication

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020

A$32,480.00 (680,732 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Design with a Major in Communication Design

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020

A$32,480.00 (680,732 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Design with a Major in Digital Media Design

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020

A$32,480.00 (680,732 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Film and Television (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$36,600.00 (767,081 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Health Science / Bachelor of Media and Communication

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020

A$33,680.00 (705,882 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws / Bachelor of Media and Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020

A$34,000.00 (712,589 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Media and Communication

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020, 6 กรกฎาคม 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$29,400.00 (616,180 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Media and Communication (Professional) with a Major in Advertising

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$31,160.00 (653,067 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

Swinburne เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ชั้นนำของโลกที่เปิดสอนหลักสูตรที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ

  • อันดับ 45 ของมหาวิทยาลัยอายุต่ำกว่า 50 ปีระดับท็อป 50 ของโลก
  • อันดับ 81 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดย THE
  • ได้คะแนน 82.2% ด้านคุณภาพการสอนโดยรวม
  • ได้คะแนน 5 ดาวด้านอัตราส่วนอาจารย์-นักศึกษาและประสบการณ์โดยรวม