มี 4 หลักสูตรวิศวกรรมศึกษาระดับปริญญาโทจากSwinburne University of Technology

australia

2858

21

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 351

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 3 สิงหาคม 2020

A$37,480.00 (785,120 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering (Research)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, มีนาคม 2020, เมษายน 2020, พฤษภาคม 2020, มิถุนายน 2020, กรกฎาคม 2020, สิงหาคม 2020, กันยายน 2020, ตุลาคม 2020

A$39,130.00 (819,684 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering Science

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020

A$37,480.00 (785,120 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Professional Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020

A$41,480.00 (868,911 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

Swinburne เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ชั้นนำของโลกที่เปิดสอนหลักสูตรที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ

  • อันดับ 45 ของมหาวิทยาลัยอายุต่ำกว่า 50 ปีระดับท็อป 50 ของโลก
  • อันดับ 81 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดย THE
  • ได้คะแนน 82.2% ด้านคุณภาพการสอนโดยรวม
  • ได้คะแนน 5 ดาวด้านอัตราส่วนอาจารย์-นักศึกษาและประสบการณ์โดยรวม