มี 7 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ระดับจากThe University of Melbourne

australia

13549

51

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 32

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Science (Major in Animal Health and Disease)

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$43,928.00 (919,259 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy(PhD) - Veterinary Science (Research)

เข้าชม59ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$46,144.00 (965,632 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Veterinary Medicine

เข้าชม59ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$68,736.00 (1,438,404 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Small Animal Ultrasound Abdominal

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

10 February 2020, 6 July 2020

A$8,736.00 (182,814 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Philosophy - Veterinary Science (Research)

เข้าชม58ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$46,144.00 (965,632 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Veterinary Science

เข้าชม136ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$46,144.00 (965,632 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Veterinary Science (Clinical)

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$46,144.00 (965,632 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้