มี 5 หลักสูตรกฎหมายมหาชนระดับจากThe University of Melbourne

australia

15014

65

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 32

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Graduate Diploma in Environmental Law

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

31 October 2019

A$21,344.00 (447,144 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Human Rights Law

เข้าชม54ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

31 October 2019

A$21,344.00 (447,144 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Environmental Law

เข้าชม34ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

31 October 2019

A$42,688.00 (894,288 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Human Rights Law

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

31 October 2019

A$42,688.00 (894,288 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Public and International Law

เข้าชม63ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

31 October 2019

A$42,688.00 (894,288 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้