มี 4 หลักสูตรทักษะการดูแลระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากThe University of Melbourne

australia

7712

35

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 31

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Graduate Certificate in Critical Care Nursing (Emergency)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1

เริ่มเรียน - ธันวาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ December 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Critical Care Nursing (Intensive Care)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - ธันวาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ December 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Nursing Practice (Paediatric Intensive Care)

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2021, ธันวาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

24 May 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Nursing Practice (Rural Critical Care)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2021, ธันวาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

24 May 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้