มี 8 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ระดับจากThe University of Queensland

australia

19309

153

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 66

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Dental Science (Honours) - Health and Behavioural Sciences

เข้าชม41ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$76,896.00 (฿ 1,750,138) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Dental Science (Honours) - Medicine

เข้าชม71ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

A$76,896.00 (฿ 1,750,138) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Clinical Dentistry Major in Dento-Maxillofacial Radiology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2021

A$76,000.00 (฿ 1,729,745) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Clinical Dentistry Major in Endodontics

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2021

A$76,000.00 (฿ 1,729,745) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Clinical Dentistry Major in Orthodontics

เข้าชม58ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2021

A$76,000.00 (฿ 1,729,745) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Clinical Dentistry Major in Periodontics

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2021

A$76,000.00 (฿ 1,729,745) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Clinical Dentistry Major in Prosthodontics

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2021

A$76,000.00 (฿ 1,729,745) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Clinical Dentistry Major in Special Needs Dentistry

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 18 มกราคม 2021

A$76,000.00 (฿ 1,729,745) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Queensland มีเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่แห่งแรกของโลกที่สามารถผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทนได้ 100 เปอร์เซ็นต์

  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับท็อป 50 ของโลก
  • ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มมหาวิทยาลัย Group of Eight อันมีชื่อเสียง
  • ประกอบด้วย 3 วิทยาเขตหลักทั้งในและรอบเมือง Brisbane
  • นักศึกษานานาชาติมากกว่า 20,000 คนจากมากกว่า 143 ประเทศ