เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Box Hill Institute

australia

314

5

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Building Design (Architectural)

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

A$15,360.00 (฿ 375,452) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Cyber Security

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$20,010.00 (฿ 489,114) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Graphic Design

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$14,600.00 (฿ 356,875) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate Degree in Commerce (Applied)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

A$16,990.00 (฿ 415,295) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate Degree in Computer Systems

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

A$18,830.00 (฿ 460,271) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate Degree in Hospitality Management

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

A$17,320.00 (฿ 423,361) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Business in Music Industry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

A$19,270.00 (฿ 471,026) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Music - Audio Production

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

A$19,270.00 (฿ 471,026) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Music - Composition

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

A$19,270.00 (฿ 471,026) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Music - Performance

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

A$19,270.00 (฿ 471,026) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Biosecurity Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

A$20,330.00 (฿ 496,936) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Commerce (Applied)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

A$16,990.00 (฿ 415,295) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้