ทั้งหมดที่ The Gordon ออสเตรเลีย

null

958

18

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

22477VIC Advanced Diploma of Building Design (Architectural)

เข้าชม8ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 14 เมษายน 2020, 13 กรกฎาคม 2020, 5 ตุลาคม 2020

A$13,208.00 (276,397 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC33015 Certificate III in Individual Support (Aged Care)

เข้าชม54ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$6,990.00 (146,276 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC50113 Diploma of Early Childhood Education and Care

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$13,208.00 (276,397 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC52015 Diploma of Community Services

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$13,208.00 (276,397 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CPC50210 Diploma of Building and Construction (Building)

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 28 ตุลาคม 2020

A$13,208.00 (276,397 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CUA50715 Diploma of Graphic Design

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$14,310.00 (299,458 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CUA60315 Advanced Diploma of Graphic Design

เข้าชม8ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$13,629.00 (285,207 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

FNS40217 Certificate IV in Accounting and Bookkeeping

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$7,145.00 (149,520 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

FNS50217 Diploma of Accounting

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$7,145.00 (149,520 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

HLT52015 Diploma of Remedial Massage

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$14,310.00 (299,458 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

HLT54115 Diploma of Nursing

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$16,359.00 (342,337 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ICT40115 Certificate IV in Information Technology

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$14,310.00 (299,458 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

The Gordon ส่งมอบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพมาตลอด 130 ปี

  • ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก รวมไปถึงมหาวิทยาลัย Deakin
  • เป็นเสมือนบ้านของนักศึกษามากกว่า 75 ประเทศ
  • ศิษย์เก่ามีจำนวนประมาณ 12,000 คน กระจายอยู่ทั่วโลก
  • ตั้งอยู่ในเมืองที่มีค่าครองชีพที่ไม่แพง: Geelong และ Werribee