มี 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับจากThe Gordon

australia

932

13

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Certificate IV in Laboratory Techniques

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

A$13,208.00 (251,894 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Laboratory Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

A$13,208.00 (251,894 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

The Gordon ส่งมอบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพมาตลอด 130 ปี

  • ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก รวมไปถึงมหาวิทยาลัย Deakin
  • เป็นเสมือนบ้านของนักศึกษามากกว่า 75 ประเทศ
  • ศิษย์เก่ามีจำนวนประมาณ 12,000 คน กระจายอยู่ทั่วโลก
  • ตั้งอยู่ในเมืองที่มีค่าครองชีพที่ไม่แพง: Geelong และ Werribee