เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Sunraysia Institute of TAFE

australia

142

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

AHC30716 Certificate III in Horticulture

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

A$14,000.00 (฿ 347,913) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

AHC50416 Diploma of Horticulture

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

A$14,000.00 (฿ 347,913) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

AUR30616 Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

A$15,000.00 (฿ 372,763) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

AUR40816 Certificate IV in Automotive Mechanical Overhauling

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

AUR50216 Diploma of Automotive Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CHC33015 Certificate III in Individual Support

เข้าชม36ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CHC50113 Diploma of Early Childhood Education and Care

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

A$15,000.00 (฿ 372,763) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Information Technology Networking

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

A$13,000.00 (฿ 323,062) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

FNS40217 Certificate IV in Accounting and Bookkeeping

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

FNS50217 Diploma of Accounting

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

FNS60217 Advanced Diploma of Accounting

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

SIT40516 Certificate IV in Commercial Cookery

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 78 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

A$22,500.00 (฿ 559,145) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้