เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ TasTAFE

australia

169

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

AHC30716 Certificate III in Horticulture

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 44 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 กุมภาพันธ์ 2022

A$12,900.00 (฿ 310,843) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB30115 Certificate III in Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 22 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022

A$7,000.00 (฿ 168,675) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB40215 Certificate IV in Business

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 22 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022

A$7,000.00 (฿ 168,675) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB51918 Diploma of Leadership and Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 50 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 กุมภาพันธ์ 2022

A$13,000.00 (฿ 313,253) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CHC30113 Certificate III in Early Childhood Education and Care

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 44 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022

A$11,000.00 (฿ 265,060) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CHC33015 Certificate III in Individual Support

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 22 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022

A$9,000.00 (฿ 216,867) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CHC50113 Diploma of Early Childhood Education and Care

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 96 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CHC52015 Diploma of Community Services

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 96 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

FNS30317 Certificate III in Accounts Administration

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 22 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022

A$7,000.00 (฿ 168,675) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

FNS40217 Certificate IV in Accounting and Bookkeeping

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022

A$7,000.00 (฿ 168,675) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

FNS50217 Diploma of Accounting

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 50 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 กุมภาพันธ์ 2022

A$13,000.00 (฿ 313,253) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

HLT54115 Diploma of Nursing

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 102 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้