มี 4 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ระดับจากTasTAFE

australia

73

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

CHC30113 Certificate III in Early Childhood Education and Care

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 43 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 5 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC33015 Certificate III in Individual Support

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 24 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, มิถุนายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC42015 Certificate IV in Community Services

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 44 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 5 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC52015 Diploma of Community Services

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 44 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 5 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้