มี 8 หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการระดับจากTasTAFE

australia

36

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

SIT30116 Certificate III in Tourism

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021, 19 กรกฎาคม 2021

A$7,500.00 (฿ 173,592) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

SIT30616 Certificate III in Hospitality

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021, 19 กรกฎาคม 2021

A$8,000.00 (฿ 185,165) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

SIT30816 Certificate III in Commercial Cookery

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 50 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

A$16,600.00 (฿ 384,217) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

SIT40116 Certificate IV in Travel and Tourism

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 10 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

A$5,000.00 (฿ 115,728) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

SIT40416 Certificate IV in Hospitality

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 10 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021, 19 กรกฎาคม 2021

A$5,000.00 (฿ 115,728) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

SIT40516 Certificate IV in Commercial Cookery

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 22 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021, 19 กรกฎาคม 2021

A$8,400.00 (฿ 194,423) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

SIT60116 Advanced Diploma of Travel and Tourism Management

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 44 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021

A$11,500.00 (฿ 266,174) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

SIT60316 Advanced Diploma of Hospitality Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 44 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021

A$12,000.00 (฿ 277,747) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้