เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ TAFE NSW

australia

6968

120

Advanced Diploma of Business

เข้าชม95ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$7,980.00 (฿ 194,542) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Civil Construction Design

เข้าชม62ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$12,130.00 (฿ 295,714) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Engineering Mechanical

เข้าชม72ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Engineering Technology - Electrical

เข้าชม51ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$13,905.00 (฿ 338,986) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Event Management (1 Year)

เข้าชม34ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$13,410.00 (฿ 326,918) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Event Management (1.5 Years)

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Graphic Design

เข้าชม133ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$12,420.00 (฿ 302,783) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Hospitality Management (0.5 Years)

เข้าชม117ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$7,180.00 (฿ 175,039) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Hospitality Management (1.5 Years)

เข้าชม20ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Maritime Operations (Marine Engineering Class 1)

เข้าชม112ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$15,520.00 (฿ 378,357) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Maritime Operations (Marine Engineering Class 2)

เข้าชม20ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$15,520.00 (฿ 378,357) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Marketing and Communication

เข้าชม27ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$9,480.00 (฿ 231,110) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ TAFE NSW

TAFE NSW เป็นสถาบันระดับอาชีวศึกษาและสถาบันฝึกอบรมที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย ดูแลนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการทำงานผ่านการเรียนรู้จากการลงมือทำ

  • นักศึกษาสามารถเลือกที่เรียนได้มากกว่า40 แห่งใน New South Wales
  • มีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 3,800 คนในแต่ละปี
  • มีทั้งวุฒิระดับปวช. ปวส. และอนุปริญญาให้เลือกเรียน
  • มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมในชั้นเรียนขนาดเล็ก