มี 25 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากTAFE NSW

australia

6743

118

Advanced Diploma of Business

เข้าชม91ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$7,980.00 (฿ 195,059) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Marketing and Communication

เข้าชม26ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$9,480.00 (฿ 231,724) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Commerce - Accounting Major

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021

A$15,360.00 (฿ 375,452) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Commerce - Financial Planning Major

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

A$15,360.00 (฿ 375,452) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021

A$15,360.00 (฿ 375,452) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Business

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$6,410.00 (฿ 156,683) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Business Administration

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$6,410.00 (฿ 156,683) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Accounting and Bookkeeping

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$7,930.00 (฿ 193,837) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Business

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$6,210.00 (฿ 151,794) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Business Administration

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$6,570.00 (฿ 160,594) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Guiding

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$8,590.00 (฿ 209,970) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Human Resources

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$6,620.00 (฿ 161,816) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ TAFE NSW

TAFE NSW เป็นสถาบันระดับอาชีวศึกษาและสถาบันฝึกอบรมที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย ดูแลนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการทำงานผ่านการเรียนรู้จากการลงมือทำ

  • นักศึกษาสามารถเลือกที่เรียนได้มากกว่า40 แห่งใน New South Wales
  • มีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 3,800 คนในแต่ละปี
  • มีทั้งวุฒิระดับปวช. ปวส. และอนุปริญญาให้เลือกเรียน
  • มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมในชั้นเรียนขนาดเล็ก