มี 5 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากTAFE NSW

australia

6596

116

Certificate III in Health Services Assistance (Assisting in Nursing Work in Acute Care)

เข้าชม44ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$10,190.00 (฿ 249,079) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Dental Assisting

เข้าชม54ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$12,410.00 (฿ 303,344) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Dental Technology

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$20,665.00 (฿ 505,125) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Nursing

เข้าชม218ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Remedial Massage

เข้าชม42ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ TAFE NSW

TAFE NSW เป็นสถาบันระดับอาชีวศึกษาและสถาบันฝึกอบรมที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย ดูแลนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการทำงานผ่านการเรียนรู้จากการลงมือทำ

  • นักศึกษาสามารถเลือกที่เรียนได้มากกว่า40 แห่งใน New South Wales
  • มีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 3,800 คนในแต่ละปี
  • มีทั้งวุฒิระดับปวช. ปวส. และอนุปริญญาให้เลือกเรียน
  • มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมในชั้นเรียนขนาดเล็ก