มี 9 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากTAFE NSW

australia

6641

117

Bachelor of 3D Art and Animation

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

A$22,080.00 (฿ 539,712) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Individual Support (Ageing)

เข้าชม159ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$8,170.00 (฿ 199,703) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate Iv in Ageing Support

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

A$12,430.00 (฿ 303,833) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Community Services

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$11,910.00 (฿ 291,122) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Screen and Media

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

A$12,530.00 (฿ 306,277) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Community Services

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$13,350.00 (฿ 326,321) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Conservation and Land Management

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$16,230.00 (฿ 396,718) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Photography and Photo Imaging

เข้าชม57ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

A$11,790.00 (฿ 288,189) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Screen and Media

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

A$15,270.00 (฿ 373,252) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ TAFE NSW

TAFE NSW เป็นสถาบันระดับอาชีวศึกษาและสถาบันฝึกอบรมที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย ดูแลนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการทำงานผ่านการเรียนรู้จากการลงมือทำ

  • นักศึกษาสามารถเลือกที่เรียนได้มากกว่า40 แห่งใน New South Wales
  • มีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 3,800 คนในแต่ละปี
  • มีทั้งวุฒิระดับปวช. ปวส. และอนุปริญญาให้เลือกเรียน
  • มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมในชั้นเรียนขนาดเล็ก