มี 6 หลักสูตรการดูแลส่วนบุคคลและการออกกำลังกายระดับจากTAFE NSW

australia

6743

118

Certificate III in Beauty Services

เข้าชม75ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$7,990.00 (฿ 195,304) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Fitness

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$7,660.00 (฿ 187,237) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Hairdressing

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$13,240.00 (฿ 323,632) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Fitness

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$10,690.00 (฿ 261,301) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Massage Therapy

เข้าชม91ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$9,900.00 (฿ 241,991) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Beauty Therapy

เข้าชม53ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

A$17,050.00 (฿ 416,762) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ TAFE NSW

TAFE NSW เป็นสถาบันระดับอาชีวศึกษาและสถาบันฝึกอบรมที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย ดูแลนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการทำงานผ่านการเรียนรู้จากการลงมือทำ

  • นักศึกษาสามารถเลือกที่เรียนได้มากกว่า40 แห่งใน New South Wales
  • มีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 3,800 คนในแต่ละปี
  • มีทั้งวุฒิระดับปวช. ปวส. และอนุปริญญาให้เลือกเรียน
  • มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมในชั้นเรียนขนาดเล็ก