มี 8 หลักสูตรดนตรีระดับจากTAFE NSW

13253

103

Advanced Diploma of Music Industry (Performance)

เข้าชม22ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 กุมภาพันธ์ 2019, 22 กรกฎาคม 2019

A$10,860.00 (249,462 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate III in Music Industry (Music Business)

เข้าชม16ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 4 กุมภาพันธ์ 2019, 22 กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate III in Music Industry (Performance)

เข้าชม10ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 4 กุมภาพันธ์ 2019, 22 กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate III in Music Industry (Sound Production)

เข้าชม6ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 4 กุมภาพันธ์ 2019, 22 กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Music Industry (Electronic Music)

เข้าชม10ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 กุมภาพันธ์ 2019, 22 กรกฎาคม 2019

A$11,220.00 (257,731 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Music Industry (Music Business)

เข้าชม7ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 4 กุมภาพันธ์ 2019, 22 กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Music Industry (Performance)

เข้าชม17ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 กุมภาพันธ์ 2019, 22 กรกฎาคม 2019

A$11,220.00 (257,731 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Music Industry (Sound Production)

เข้าชม15ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 กุมภาพันธ์ 2019, 22 กรกฎาคม 2019

A$11,220.00 (257,731 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

TAFE NSW จะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนภาคปฏิบัติที่แตกต่างด้วยการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงในชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อย

  • สถาบันการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย
  • นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากรัฐบาลออสเตรเลีย
  • เงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
  • 96% ของผู้จ้างงานพอใจในผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาจาก TAFE