มี 4 หลักสูตรคอมพิวเตอร์วิจักษ์ / ความรู้เบื้องต้นระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากOpen Training and Education Network (OTEN)

australia

395

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Statement of Attainment in 2D Computer Aided Design (CAD)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - : 140

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Statement of Attainment in 3d Computer Aided Design (CAD)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - : 60

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Statement of Attainment in Digital Literacy Skill Set

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - : 165

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Statement of Attainment in Using Computer Applications

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - : 50

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้