มี 5 หลักสูตรการบริหารสำนักงานระดับจากOpen Training and Education Network (OTEN)

australia

393

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Certificate III in Business Administration (Legal)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - : 445

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Statement of Attainment in Developing Administration Skills for Team Leaders

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - : 165

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Statement of Attainment in Executive Assistant Organisational Skills

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - : 170

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Statement of Attainment in Legal Administration Skills

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - : 180

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Statement of Attainment in Medical Terminology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - : 50

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้