เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ TAFE SA

australia

940

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

เข้าชม9ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022

A$14,400.00 (฿ 348,572) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising and Bachelor of Creative Arts (Costu ...

เข้าชม6ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising and Bachelor of Creative Arts (Fashi ...

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising and Bachelor of Innovation and Entre ...

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Graphic Design and Bachelor of Communication and Media (University of South A ...

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Graphic Design and Bachelor of Media (The University of Adelaide)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Hospitality Management

เข้าชม8ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022

A$8,200.00 (฿ 198,492) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Hospitality Management and Bachelor of Innovation and Entrepreneurship (The U ...

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 25 กรกฎาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Oral Health (Dental Hygiene)

เข้าชม9ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022

A$30,950.00 (฿ 749,188) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Screen and Media

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022

A$13,900.00 (฿ 336,469) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Screen and Media and Bachelor of Creative Arts (Screen) (Flinders University)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Screen and Media and Bachelor of Media (The University of Adelaide)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้