ทั้งหมดที่ TAFE SA ออสเตรเลีย

2107

12

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

เข้าชม19ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$14,200.00 (323,875 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Business

เข้าชม13ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019, 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Computer Systems Technology

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 44 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 29 เมษายน 2019, 22 กรกฎาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Graphic Design

เข้าชม9ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 42 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Hospitality Management

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 48 WEEK; 2 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019, 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Interior Design

เข้าชม31ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 22 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019, 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Live Production and Management Services

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 64 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Marketing and Communication

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019, 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Network Security

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 29 เมษายน 2019, 22 กรกฎาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Oral Health (Dental Hygiene)

เข้าชม28ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 95 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019, 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Screen and Media

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 42 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate Degree in Biomedical Engineering

เข้าชม7ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019, 28 มกราคม 2020

A$17,500.00 (399,142 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้