ทั้งหมดที่ TAFE SA ออสเตรเลีย

2356

12

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

เข้าชม15ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 104 weeks

เริ่มเรียน - มกราคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Business

เข้าชม26ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 26 weeks

เริ่มเรียน - มกราคม 2019, กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Computer Systems Technology

เข้าชม8ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 44 weeks

เริ่มเรียน - มกราคม 2019, เมษายน 2019, กรกฎาคม 2019, ตุลาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Graphic Design

เข้าชม12ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 42 weeks

เริ่มเรียน - มกราคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Hospitality Management

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 48 weeks

เริ่มเรียน - มกราคม 2019, กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Interior Design

เข้าชม47ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 22 weeks

เริ่มเรียน - มกราคม 2019, กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Live Production and Management Services

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 64 weeks

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Marketing and Communication

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 26 weeks

เริ่มเรียน - มกราคม 2019, กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Network Security

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 20 weeks

เริ่มเรียน - มกราคม 2019, เมษายน 2019, กรกฎาคม 2019, ตุลาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Oral Health (Dental Hygiene)

เข้าชม45ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 95 weeks

เริ่มเรียน - มกราคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Screen and Media

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 42 weeks

เริ่มเรียน - มกราคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate Degree in Biomedical Engineering

เข้าชม8ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 104 weeks

เริ่มเรียน - มกราคม 2019, กรกฎาคม 2019

A$17,500.00 (418,831 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้