ทั้งหมดที่ TAFE SA ออสเตรเลีย

australia

1534

10

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Accounting

เข้าชม7ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 1 กุมภาพันธ์ 2021

A$7,050.00 (139,886 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

เข้าชม19ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

A$14,200.00 (281,756 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising and Bachelor of Creative Arts (Costu ...

เข้าชม5ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

A$8,114.28 (161,004 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising and Bachelor of Creative Arts (Fashi ...

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

A$8,114.28 (161,004 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising and Bachelor of Innovation and Entre ...

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

A$8,114.28 (161,004 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Business

เข้าชม9ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$6,600.00 (130,957 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Business and Bachelor of Business (Flinders University)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$23,250.00 (461,327 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Graphic Design

เข้าชม5ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2021

A$14,400.00 (285,725 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Graphic Design and Bachelor of Communication and Media (University of South A ...

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

A$8,114.28 (161,004 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Graphic Design and Bachelor of Media (The University of Adelaide)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

A$25,500.00 (505,971 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Hospitality Management

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 1 กุมภาพันธ์ 2021

A$8,200.00 (162,704 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Hospitality Management and Bachelor of Business (Tourism and Event Management ...

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$26,825.00 (532,262 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้