มี 7 หลักสูตรด้านการบริการระดับจากTAFE SA

australia

1976

15

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Hospitality Management

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 48 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$8,100.00 (169,690 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Hospitality Management and Bachelor of Business (Tourism and Event Management ...

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$7,685.71 (161,011 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Hospitality Management and Bachelor of Innovation and Entrepreneurship (The U ...

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$8,966.60 (187,845 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Tourism, Hospitality and Events Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 156 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 14 ตุลาคม 2019, 28 มกราคม 2020, 27 เมษายน 2020

A$15,000.00 (314,241 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate III in Hospitality

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 47 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$10,700.00 (224,159 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate IV in Hospitality

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 17 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$8,100.00 (169,690 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Hospitality Management

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 42 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$5,050.00 (105,794 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้