มี 6 หลักสูตรด้านการบริการระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากTAFE SA

australia

1917

14

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Hospitality Management

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 48 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$8,100.00 (166,512 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Hospitality Management and Bachelor of Business (Tourism and Event Management ...

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$7,685.71 (157,995 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Hospitality Management and Bachelor of Innovation and Entrepreneurship (The U ...

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$8,966.60 (184,326 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Tourism, Hospitality and Events Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 156 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 14 ตุลาคม 2019, 28 มกราคม 2020, 27 เมษายน 2020

A$15,000.00 (308,355 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate IV in Hospitality

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 17 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$8,100.00 (166,512 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Hospitality Management

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 42 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$5,050.00 (103,813 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้