เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

ทั้งหมดที่ Middlesex University อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

586

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

3D Animation and Games BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 ตุลาคม 2021

£14,000.00 (฿ 593,156) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

3D Animation and Games with Foundation Year BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 ตุลาคม 2021

£14,000.00 (฿ 593,156) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Academic Professional Practice (Degree Apprenticeship) PGCert

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Accounting and Finance BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 ตุลาคม 2021

£14,000.00 (฿ 593,156) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance with Foundation Year BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 ตุลาคม 2021

£14,000.00 (฿ 593,156) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advertising, Public Relations and Branding BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 ตุลาคม 2021

£14,000.00 (฿ 593,156) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advertising, Public Relations and Branding with Foundation Year BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 ตุลาคม 2021

£14,000.00 (฿ 593,156) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Ambient Assisted Living MSc by Research

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

£13,500.00 (฿ 571,972) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Animation BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 ตุลาคม 2021

£14,000.00 (฿ 593,156) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Animation with Foundation Year BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 ตุลาคม 2021

£14,000.00 (฿ 593,156) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Genomics MSc

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

£14,000.00 (฿ 593,156) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Applied Psychology MSc

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

£14,000.00 (฿ 593,156) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้