มี 1 หลักสูตรการจัดการศิลปะ / วัฒนธรรมระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากBishop's University

canada

73

Certificate in Arts Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้