มี 1 หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับจากDublin Institute of Technology

ireland

385

2

DT106 BSc in Spatial Planning or Environmental Management (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€12,500.00 (421,445 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้