มี 1 หลักสูตรการตัดแต่งทรงผมระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากNorthern Lights College

canada

207

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Certificate in Hairstylist Foundation

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 35 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้