มี 1 หลักสูตรการทำงานไม้ระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากOkanagan College

canada

96

Studio Woodworking Certificate

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 38 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้