มี 1 หลักสูตรการพยาบาลฝึกหัดระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากYukon University

canada

19

Diploma of Practical Nurse

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้