มี 1 หลักสูตรชีววิทยา (ทั่วไป)ระดับจากSelkirk College

canada

258

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate of Science in Biology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$11,725.00 (271,365 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้