มี 1 หลักสูตรชีวเคมีระดับจากSelkirk College

canada

129

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate of Science Degree in Biochemistry

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

CAD$11,890.00 (฿ 301,867) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้