มี 1 หลักสูตรบริการเกี่ยวกับตาระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากDouglas College

canada

570

9

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Dispensing Opticianry

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$17,400.00 (400,553 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้