มี 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ / วิชาชีพห้องทดลองทางการแพทย์ระดับจากCollege of New Caledonia

canada

60

Diploma in Medical Laboratory Technology Science

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้