มี 1 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลระดับจากETH Zurich

switzerland

5497

15

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 13

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Science ETH in Mechanical Engineering

เข้าชม66ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 90

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

Fr1,320.00 (43,393 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้