มี 1 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (ทั่วไป)ระดับจากRMIT University in Hong Kong

hongkong

76

Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) (Honours)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

30 June 2020

HK$104,350.00 (427,438 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้