มี 1 หลักสูตรศิลปวิจารณ์ระดับจากSelkirk College

canada

129

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Liberal Arts Diploma in Creative Writing

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

CAD$11,890.00 (฿ 301,867) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้